Μονάδα Φωσφορικού οξέος

Η μονάδα χρησιμοποιεί την τεχνολογία SIAPE – CHEMIEBAU-PRAYON. Μετά από διάφορες βελτιώσεις, η χωρητικότητα τώρα, ανάλογα με τον τύπο της πρώτης ύλης, κυμαίνεται από 220 έως 300 MT/day P2O5.

Οι πρώτες ύλες για την παραγωγή φωσφορικού οξέος (H3PO4) είναι φωσφορικά πετρώματα και θειικό οξύ. Τα φωσφορικά πετρώματα είναι ένα μετάλλευμα που υπάρχει σε μεγάλες αποθέσεις σε χώρες όπως το Μαρόκο, η Αλγερία, η Τυνησία, η Συρία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, η Ιορδανία κ.λπ.

Η παραγωγή φωσφορικού οξέος πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:

  • Άλεση φωσφορικών πετρωμάτων.
  • Προσβολή φωσφορικών πετρωμάτων από θειικό οξύ. Τα κύρια προϊόντα αντίδρασης είναι φωσφορικό οξύ (H3PO4) και γύψος (CaSO4.2H2O).
  • Διήθηση του πολτού για απομάκρυνση γύψου και διαχωρισμός φωσφορικού οξέος. Το φωσφορικό οξύ παράγεται ως ασθενές οξύ που περιέχει 28% w / w P2O5.
  • Καθαρισμός αερίων αποβλήτων για απομάκρυνση φθορίου από πλυντρίδες θαλασσινού νερού.