Σύνθετα φυτά λιπασμάτων (ΦΥΤΑ NPK)

Η παραγωγή σύνθετων λιπασμάτων (NPK’s) πραγματοποιείται σε τρεις (3) ανεξάρτητες μονάδες που επιτρέπουν στο PFIC να παράγει ταυτόχρονα 3 διαφορετικούς τύπους. Δύο από τις μονάδες NPK είναι πανομοιότυπες μονάδες (γραμμή Α-1500 γραμμή Α και γραμμή Β) που ξεκίνησαν το 1965 και ανανεώθηκαν το 1982. Επιπλέον, εφαρμόστηκαν πολλές τροποποιήσεις / βελτιώσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Η χωρητικότητα κάθε φυτού εξαρτάται από τον τύπο που παράγεται και κυμαίνεται από 400 έως 600 MTPD. Το τρίτο εργοστάσιο NPK (U-900) ξεκίνησε το 1982 και η χωρητικότητά του κυμαίνεται από 500 έως 700 MTPD.

Όλα τα εργοστάσια χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «διαδικασία πολτού» για την παραγωγή NPK. Η αέρια αμμωνία αντιδρά με φωσφορικό και θειικό οξύ σε ειδικό δοχείο (προενισχυτής). Οι συνθήκες λειτουργίας ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το φωσφορικό οξύ εξουδετερώνεται μερικώς από αμμωνία. Ο πολτός που παράγεται εισάγεται σε περιστρεφόμενο τύμπανο (κοκκοποιητής) όπου αναμιγνύεται με στερεά ανακύκλωση. Περαιτέρω αμμωνία λαμβάνει χώρα στον κοκκοποιητή με υγρή αμμωνία. Οι παραγόμενοι κόκκοι ξηραίνονται σε στεγνωτήριο και κοσκινίζονται. Το χονδροειδές υλικό συνθλίβεται, αναμιγνύεται με πρόστιμα και επιστρέφει στον κοκκοποιητή. Το εμπορικό προϊόν ψύχεται, υποβάλλεται σε επεξεργασία με αντιπηκτικό και αποστέλλεται στην αποθήκευση. Ανάλογα με τον παραγόμενο τύπο μπορούν να προστεθούν επιπλέον πρώτες ύλες όπως:

  • AN – λύση
  • διάλυμα Θειικό κάλιο (SOP)
  • Χλωριούχο κάλιο (MOP)
  • Στερεό θειικό αμμώνιο (AS)
  • Διάφορες πηγές δευτερογενών θρεπτικών συστατικών και μικροθρεπτικών συστατικών

 

Θεωρητικά υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός NPK τύπων που μπορούν να παραχθούν. Εκτός από τους κλασικούς τύπους που παράγονται το 1965 (16-20-0, 11-15-15 SOP), το PFIC παράγει τώρα μεγάλο αριθμό νέων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων ειδικών τύπων, ανταποκρινόμενοι στη ζήτηση της εγχώριας και της διεθνούς αγοράς. Υψηλή περιεκτικότητα σε άζωτο, ειδικές φόρμουλες με δευτερεύοντα θρεπτικά συστατικά και μικροθρεπτικά συστατικά είναι κοινή πρακτική τα τελευταία χρόνια.