Το λιμάνι

Η PFIC LTD έχει το δικό της αυτόνομο λιμάνι / τερματικό.

  • Το λιμάνι έχει ένα PFSP (Port Facility Security Plan) σύμφωνα με τον κωδικό ISPS. Εφαρμόζουμε επίσης κωδικό BLU (Μαζική φόρτωση και εκφόρτωση) – σύμφωνα με το ISO 9001: 2015.
  • Εφαρμόζεται Port Facility Contingency Plan, το οποίο ισχύει από το 2004 και αναθεωρείται / ενημερώνεται και εγκρίνεται ετησίως από τις λιμενικές αρχές. Όλα τα πλοία που πλησιάζουν, παραδίδουν υπολείμματα πετρελαίου και στερεά υπολείμματα σύμφωνα με τις συμβάσεις με τις Hellenic Environmental Centre (HEC) και North Aegean Slops (NAS) –αντίστοιχα.
  • Η προβλήτα έχει μήκος 280m με βάθος που ξεκινάει από τα ~ 11m στο νότιο άκρο της και σταδιακά μειώνεται στα 3.30m στο βόρειο άκρο της.
  • Ένα ευρύ πλέγμα μεταφορέων ιμάντα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των πρώτων υλών σε αποθήκες και των τελικών προϊόντων στο λιμάνι για φόρτωση.
  • Υπάρχουν δύο γερανοί για εκφόρτωση αρπάγη ή / και φόρτωση χύδην φορτίων, ένας γερανός για τη φόρτωση φορτίων χύμα.
  • Υπάρχει μια κλίμακα βάρους υψηλής ακρίβειας (ακρίβεια +/- 0,2%) για τη ζύγιση φορτωμένων λιπασμάτων, η οποία είναι μια εναλλακτική λύση – εκτός από το σχέδιο έρευνας – για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων λιπασμάτων που φορτώνονται και προσφέρει έναν τρόπο διπλού ελέγχου των αποτελεσμάτων σχεδίων ερευνών.
  • Τα φορτία σε παλέτα μπορούν επίσης να φορτωθούν σε πλοία τύπου Ro / Ro, με την προϋπόθεση ότι τα πλοία μπορούν να ελλιμενίσουν και να φορτώσουν στο λιμάνι μας όπου δεν υπάρχει ράμπα. Σε αυτήν την περίπτωση, το φορτίο παραδίδεται σε ράμπα πλοίων ή σε φορτηγά μέσα στο δοχείο όταν το επιτρέπει το μέγεθος του πλοίου.
  • Υπάρχει ένας βραχίονας εκκένωσης υγρής αμμωνίας.
  • Υπάρχουν δύο συνδέσεις για τη φόρτωση θειικού οξέος.